gravimetrické zploštěníZploštění Země definované vztahem [beta] = (gP – gR)/gR, kde gR, resp. gP je hodnota tíhového zrychlení na rovníku, resp. pólu.

Datum vytvoření: 22. 8. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2000
Autor: -PK-

Reklama: