gravimetrPřístroj k měření zemské tíhy. Podle principu měření se rozlišují gravimetry statické (registrující deformaci například pružiny se zavěšeným závažím, jejíž délka se vlivem rozdílné tíhy mění) a gravimetry dynamické (využívají rozdílnou dobu kmitu pružin se závažím; jejich citlivost se zvyšuje astází). Moderní gravimetry registrují dostatečně přesně gravitační vlivy Slunce a Měsíce a dosahují přesnosti 10–8 m·s-2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: tíhové pole Země.