granuleAstronomie, světlejší místa tvaru mnohoúhelníku, pozorovaná ve sluneční fotosféře. Průměr několik set až asi 2000 km, jsou oddělena temnějšími plochami, trvají několik minut. Vznikají při konvektivním proudění z oblasti pod fotosférou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2005
Autor: -red-