granulace dendritůHutnická rekrystalizace dendritů vzniklých při krystalizaci. Vlivem vnitřního pnutí, které je vyvoláno smrštováním kovu při chladnutí, vzniká z jednotlivých dendritů větší množství menších zrn. Naopak při spojování drobných dendritů dochází ke vzniku větších zrn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-