Grandlieu

MapaJezera
[Granlje], jezero v západní Francii, 70 km2. Mělké a bahnité, odvodňováno do Loiry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 1. 2007
Autor: -red-


Reklama: