grafy souřadnicovéZnázornění kvantitativní charakteristiky jevu polohou grafického obrazu (prvku) v soustavě souřadnic, velikost zobrazované veličiny se určuje podle polohy klíčového bodu (je jím například zlom spojnice, střed horní strany sloupku) pomocí stupnice na souřadných osách. Nejznámějšími souřadnicovými grafy jsou bodový a sloupkový diagram, centrogram a izogram.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: