grafy rozměrovéZnázornění kvantitativní charakteristiky poměrnou velikostí grafického obrazu, jeho rozměry, velikost zobrazované veličiny se určí podle grafického měřítka, udávajícího jednotku velikosti grafického prvku. Používají se různé grafy rozměrové, od úseček přes plošné grafy čtvercové, obdélníkové, kruhové až po výsečové diagramy a procentní čtverce, podle účelu použití.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: