grafikon[Řečtina], zvláštní druh diagramu; používá se především v dopravě a v řízení výroby. Grafikon cykličnosti určuje pořadí prací, které musí být vykonány, aby se uskutečnil určitý uzavřený cyklus, opakující se ve stejných intervalech (uplatňuje se u velkosériové a hromadné výroby); grafikon (rozvrh) pracovní doby, určuje délku pracovní směny, počet a způsob střídání směn (při vícesměnném provozu) a střídání dnů práce a odpočinku v průběhu pracovního týdne; slouží k efektivnímu využívání celkového fondu pracovního času v podniku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: