grafika[Řečtina], umělecký projev pracující s čarou, tónovanou plochou i barvami, v užším slova smyslu ve vymezeném nákladu tiskem rozmnožený obraz nebo písmo. Grafika je rozvíjena od středověku, zejména od rozšíření papíru a vynalezení knihtisku. Mimo Evropu prosluly zvláště japonské dřevořezy. Zahrnuje volnou grafiku (grafické listy), podléhající stejným zákonitostem jako malířská a sochařská tvorba, grafiku užitou a reprodukční, u níž se umělecká originalita omezuje zpravidla na návrh, rozmnožovaný průmyslovým způsobem (plakát, obaly, knižní grafika, ilustrace, typografie, exlibris). Podle techniky tisku se dělí na tisk z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt), z hloubky (rytina, lept) a z plochy (litografie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: estonské výtvarné umění, škrabka, Vladimír Kokolia.

Reklama: