Graeca sunt, non leguntur[Gréka sunt nón leguntur, latina], je to řecké, nečte se (nedá se přečíst), formule, kterou užívali ve středověku písaři neznalí řečtiny při přepisování rukopisů obsahujících partie řeckých textů, jimž nerozuměli, proto je vynechávali a na místo vynechávky připsali tuto formuli.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-