gradientEkologie, postupná změna intenzity faktoru v určitém prostoru, ovlivňující organismy, například změna intenzity tepla, salinity, vlhka, délky osvětlení. Projevuje se například zvyšující se vlhkostí (od souše do vody) na louce svažující se do rybníka (pozvolný gradient); zvyšováním teploty od povrchu těla tuleně přes kůži a tukovou vrstvu směrem do tělních dutin (strmý neboli prudký gradient) nebo postupným klesáním intenzity světla od vchodu do jeskyně směrem do nitra jeskyně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: ordinace rostlinstva.

Reklama: