gradientFotografie
Fotografie, číselné vyjádření gradace fotografických materiálů. Udává přírůstek optické hustoty vztažený na jednotkovou změnu logaritmu expozice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-