gradientMatematika
Matematika, gradient funkce ƒ proměnných x1, x2, ..., xn je vektor o souřadnicích ∂ƒ/x1, ∂ƒ/x2,...,∂ƒ/xn, značí se grad ƒ nebo ∇ f. Je-li S jednotkový vektor, pak skalární součin grad ƒ. S je derivací funkce ƒ ve směru S. Směr vektoru grad ƒ je směrem největší změny (spádu) funkce ƒ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2007
Autor: -red-

Reklama: