goniometrický tvar komplexního číslaZápis komplexního čísla ve tvaru [alfa] = r·(cos[fí] + i·sin[fí]), kde r je absolutní hodnota čísla, [alfa] a [fí] jsou orientované úhly zvané argument a amplituda. K danému [fí] přísluší nekonečně mnoho amplitud lišících se o celistvý násobek 2[pí].

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplexní číslo, reálná část komplexního čísla.