goniometrická funkceMatematika / Geometrie

Trigonometrická funkce – funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans. Jejich matematické značky a definice (pro ostrý úhel) jsou: \(\sin (\alpha)=a/c \), \(\cos (\alpha)=b/c \) (a, b – odvěsny pravoúhlého trojúhelníka, c – přepona, \(\alpha\) – úhel sevřený odvěsnou a přeponou);  \(tg (\alpha)=\sin(\alpha)/\cos(\alpha)\)\(cotg(\alpha)=cos(\alpha)/sin(\alpha)\),  \(sec(\alpha)=1/cos(\alpha)\), \(cosec(\alpha)=1/sin(\alpha)\). Lze definovat goniometrické funkce též pro libovolnou hodnotu, goniometrické funkce jsou pak periodické funkce.

 Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2020
Autor: -red-