Goldbachova domněnkaOtázka z tzv. aditivní teorie čísel, kterou 1742 napsal německý matematik Ch. Goldbach (1690–1764) v dopise L. Eulerovi: Je pravda, že každé sudé číslo větší než 2 se dá vyjádřit jako součet dvou prvočísel? Goldbachova domněnka nebyla dosud ani dokázána, ani vyvrácena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: