Gödelův teorém o úplnostiLogika, teorém, podle něhož predikátový kalkul prvního stupně s identitou je sémanticky úplný: každá logicky pravdivá formule tohoto kalkulu je také logicky platná. Úplnost byla později prokázána i pro vícehodnotový a intuicionistický predikátový kalkul.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2007
Autor: -red-