Gnaeus Marcius CoriolanusAntický Řím
[Koriolánus] Gnaeus Marcius, 5. století př.n.l., podle římské tradice vojevůdce, jenž prý byl vyhnán z Říma, který pak oblehl s Volsky. Na prosby žen upustil od obléhání a byl za to Volsky zabit.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama: