glutamátdehydrogenasa[-áza], enzym katalyzující reverzibilní oxidační deaminaci glutamátu za spoluúčasti NAD+ (při odbourání glutamátu) nebo NADP+ (při syntéze glutamátu). Glutamátdehydrogenasa je obsažena v mitochondriích a řídí tvorbu amoniaku v živočišných tkáních.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2000
Autor: -red-