glukosidasy[-óz-áz-, řečtina], enzymy ze skupiny hydrolas katalyzující štěpení oligosacharidů. Mezi glukosidasy patří například maltasa (katalyzující štěpení maltosy za vzniku dvou molekul D-glukosy) a [beta]-D-fruktofuranosidasa, dříve nazývaná invertasa (katalyzující štěpení sacharosy za vzniku D-fruktosy a D-glukosy). Glukosidasy rovněž katalyzují štěpení disacharidů v trávicím traktu na monosacharidy, které jsou resorbovány a transportovány krví do jater.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: