glossematikaJazykověda

[Glosematyka, řečtina], lingvistická semialgebraická analýza textu z hlediska vnitřních gramatických vztahů, obsahu a vyjádření jazykových elementů s cílem nalézt základní invariantní jazykovou funkční jednotku – glossém. Abstrahuje od pojetí jazyka jako dorozumívacího prostředku a produktu společenské situace. Je založena na práci L. Hjelrnsleva, užívá ji kodaňská jazykovědná škola.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: izomorfismus, jazykový plán, kodaňská škola, Louis Hjelrnslev.