glosátoři[Latina < řečtina], italská právní škola v 11. století, podávali dogmatický výklad ve formě glos k Justiniánově kodifikaci římského práva (Corpus iuris civilis), sice s důkladnou znalostí, ale bez zřetele na změněné společenské poměry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-