glosaLiteratura
Literatura, báseň o čtyřech strofách (zpravidla decim), k níž autora inspirovalo téma čtyřverší jiného básníka. Téma, kterým je glosa uvedena, se v následujících strofách obměňuje a rozvíjí a každá strofa se postupně ukončuje jedním veršem ze zvoleného čtyřverší.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 1. 2010
Autor: -red-