Glogerovo pravidloGeografie / Zoologie
[Podle německého zoogeografa C. W. L. Glogera, *1803–†1863], zoogeografické pravidlo o vztazích teplokrevných živočichů ke klimatu: poddruhy jednoho druhu živočicha jsou v teplejších a vlhčích oblastech více pigmentovány než v oblastech chladnějších a sušších. Například poddruh jeřábka lesního žijící v západní Evropě je tmavší než poddruh téhož druhu žijící na Sibiři. Viz také zoogeografická pravidla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zoogeografická pravidla.