globalizace[Latina], pedagogický směr vycházející při vyučování od celku a přirozených situací. Jeho psychologickým základem je gestaltismus. Jako metoda slučuje různé předměty v jeden, pracuje s tzv. projekty (například Decrolyho metoda center zájmu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2000
Autor: -red-