globálEkonomie
[Francouzština], úhrn, úhrnná částka, vyjádřená buď v absolutní hodnotě, nebo v procentech z určité celkové částky, v politické ekonomii globál určuje část ročního plánovaného úkolu v peněžním vyjádření, jehož náplň není přesněji specifikována. Udává například rozpočtový náklad na zařízení staveniště, který je vyjádřen v procentech z celkového rozpočtového nákladu. V zahraničním obchodu se vyskytují zejména zbožové a teritoriální globály, tj. objemy vývozu a dovozu nerozdělené na jednotlivé druhy zboží či obchodní oblasti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: