glejový podzolPůdní subtyp s oglejením ve spodních horizontech. Eluviální a iluviální horizonty jsou však u glejových podzolů dobře vyvinuty. Glejový proces se projevuje modrošedým až zelenavým zbarvením a rezavou skvrnitostí iluviálního horizontu, popřípadě tvorbou železitých konkrecí (ortštejnů) v eluviálním horizontu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2006
Autor: -red-