girlandová válečková stoliceČást pásového dopravníku, obvykle tříválečková korýtková stolice, kde jsou čepy jednotlivých válečků stolice vzájemně kloubově spojeny. Boční válečky jsou zavěšeny na nosné konstrukci, popřípadě zaklesnuty na podélně vedeném laně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-