Gibbsův potenciálTermodynamický potenciál – fyzikální značka G. G=F+pV, kde F je volná energie, p je tlak a V objem soustavy. Při vratných dějích se volná energie nemění. Viz také entalpie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 4. 2008
Autor: -red-