Gibbsovo rozděleníFyzika
Základní zákon statistické fyziky (J. W. Gibbs, 1901), podle něhož lze vypočítat střední hodnotu libovolné veličiny, která závisí na stavu systému. Gibbsovo rozdělení popisuje rozdělení pravděpodobností různých stavů systému, jenž tvoří malou kvazinezávislou část libovolného systému a je ve stavu statistické rovnováhy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: