Gibbsovo fázové pravidloFázové pravidlo – termodynamická podmínka pro fázovou rovnováhu: v=s-f+2 (kde v je počet stupňů volnosti, s je počet nezávislých složek a f je počet fází soustavy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Josiah Willard Gibbs.

Reklama: