Ghaza

MapaMěsta a obce
Gaza – přístavní město v Egyptě na jihovýchodním pobřeží Středozemního moře. Průmysl textilní, oděvní, obuvnický, nábytkářský. Vývoz citrusů. – Ve starověku obývána Amority; od poloviny 2. tisíciletí př.n.l. pod egyptskou nadvládou. Okolo 1200 př.n.l. se Ghaza úspěšně bránila Izraelitům, ale vzápětí dobyta Filištíny (hlavní město jednoho z jejich knížectví). Pro svou výhodnou polohu i později často měnila majitele; od roku 1967 byla obsazena Izraelem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-