GermánieAntický Řím
Latinsky Germania – římské označení oblasti, kterou obývaly germánské kmeny. Ve starověku území ohraničené Severním mořem, Rýnem, Dunajem a Vislou. Na sklonku 2. století př.n.l. Germáni (Kimbrové a Teutoni) pronikli na území římské říše. Kolem poloviny 1. století př.n.l. bojoval s jinými germánskými kmeny Caesar v povodí Rýna. Za Augusta ovládli Římané dočasné území Germánie až k Labi, jejich vojsko bylo však zcela zničeno 9 n.l. v Teutoburském lese, Postupně pak vybudovali v povodí Rýna a Dunaje (i v povodí Neckaru – tzv. agri decumates) systém opevnění (limes). Spolehlivé zprávy o Germánech obsahuje Tacitův spis Germania. Od 2. poloviny 2. století (markomanské války) útočili Germáni nejednou na území římské říše, od poloviny 4. století se jejich útoky stupňovaly (Gótové, Vandalové).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Arminius, Publius Cornelius Tacitus, Teutonia.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: