geometrická optikaČást optiky, ve které se neuvažuje konečná vlnová délka světla a není třeba používat představ o jeho podstatě. V této aproximaci se předpokládá šíření záření podél definovaných křivek, světelných paprsků, takže lze optické zákony vyjádřit geometricky. Paprsky splňují Fermatův princip. Geometrická optika je založena na těchto axiómech odvozených ze zkušenosti: a) v homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře; b) na hranici dvou homogenních izotropních a nevodivých prostředí se odráží a láme tak, že je splněn zákon odrazu a lomu; c) směr šíření světla podél paprsku je vždy možno změnit na opačný; d) světelné paprsky se mohou protínat, aniž by se navzájem ovlivňovaly. Geometrická optika slouží hlavně k výpočtu optických soustav tvořících základ většiny optických přístrojů. Viz také Fermatův princip.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: difuzor, paprsek.

Reklama: