genetické inženýrstvíGenetika
Vědní disciplína, součást genetiky zahrnující manipulace s genetickým materiálem za použití genetických, molekulárně biologických, a biochemických přístupů pro cílené a prospěšné změny v dědičné výbavě živých organismů, probíhající mimo pohlavní cyklus. Vznik jedince s novou, v přírodě se nevyskytující kombinací dědičných znaků a vlastností, vzniklou buď na buněčné úrovni při hybridizaci somatických buněk in vitro jejich vzájemným spojováním, tzv. bunečnou fúzí (buněčné inženýrství), za tvorby životaschopných hybridních eukaryotických i prokaryotických buněk, nebo na molekulární úrovni přímým zpracováním deoxyribonukleové kyseliny (DNA) za tvorby rekombinantních molekul s možností jejich klonování a exprese v různých hostitelích prokaryotického a eukaryotického typu (genové inženýrství). Výjimečně lze do genetického inženýrství zahrnout například i izolaci a využití v přírodě vzniklých rekombinantních molekul představovaných genofory transdukujících fágů (specializovaná transdukce) nebo nových genových kombinací při reorganizaci genoforů a genomů (transpozice, transpozomy, inzerční sekvence). Genetické inženýrství je moderní vědní disciplína, její začátky jsou spojeny s genetickými objevy v 70. letech 20. století. Viz také genové inženýrství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: genové inženýrství.

Reklama: