generátorSdělovací technika, elektronkové nebo tranzistorové zařízení vyrábějící elektrické kmity potřebné amplitudy a tvaru. Skládá se z oscilátoru, zesilovače a pomocných obvodů. Generátor se dělí podle druhu generovaných kmitů na generátor sinusový (zdroj napětí nebo proudu sinusového průběhu s přepínatelným nebo plynule měnitelným kmitočtem), na generátor impulsový (zdroj periodických nebo jednorázových elektrických impulsů), generátor pilovitých kmitů (používaný zpravidla jako zdroj časové základny oscilografu), generátor rozkladový (používaný v televizní a radiolokační technice) a generátor signální (měrný generátor).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-