GaskoňskoGascogne – historické území v jihozápadní Francii. Původní součást starověké Aquitánie, po roce 507 obsazeno Basky, od roku 602 kmenové vévodství Vasconie. Podřízeno franské říši, od 852 dědičné vévodství se střediskem v Bordeaux. V roce 1036 spojeno s vévodstvím aquitánským. Sňatkem Eleonory Aquitánské s Jindřichem II. přešlo Gaskoňsko do držby anglických králů. Na území Gaskoňska se vytvořila tři feudální knížectví – Armagnac, Albret a Foix-Béarn. V roce 1453 připadlo Gaskoňsko Francii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aquitaine, Jindřich II., Ludvík IX., stoletá válka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: