galské císařstvíAntický Řím
Státní celek, který se za vlády Gallienovy oddělil od římské říše. Zahrnoval nejprve Galii, pak i Hispánii a Británii. Zakladatelem galského císařství byl M. Cassianius Latinius Postumus (vládl asi 258 – asi 268). Po jeho smrti se Hispánie opět spojila s římskou říší. Císař Tetricus (270 – 273) se přidal k Aurelianovi a tím galské císařství zaniklo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2020
Autor: -red-