Gaius Valerius CatullusBiografie / Antický Řím
[Katulus], *asi 84 (Verona) – †54 př.n.l. (Řím), římský básník; nejslavnější zástupce mladořímské básnické školy, tzv. neoteriků. Dochovaná sbírka jeho po ezieobsahuje 116 básní: rozsáhlejší skladby, zejména epyllia, satirické epigramy a intimní lyriku; v ní vyučil dramatický průběh milostné vábně ke své milence Clodii (Lesbii) a podle moderního pojetí se stal zakladatelem subjektivní poezie vycházející z citového prožitku (Zhořklé polibky). Vybrané básně zhudebnil C. Orff.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: elegie, epithalamion, hymnus, římská literatura.

Reklama: