František I. Štěpán LotrinskýBiografie / Šlechta

*18.12.1708 – †18.8.1765, od roku 1729 vévoda lotrinský a těšínský, od 1745 římskoněmecký císař. Od roku 1736 manžel Marie Terezie. V roce 1730 se stal místodržitelem Uher, po svém sňatku byl donucen vzdát se dědičné vlády v Lotrinsku ve prospěch bývalého polského krále Stanislava I. a roku 1737 obdržel jako náhradu velkovévodství toskánské. Od roku 1740 spoluvládce Marie Terezie. Málo úspěšný vojevůdce, vynikl jako hospodářský organizátor (manufaktury, finančnictví), podporoval italské umění. Spoluzakladatel habsbursko-lotrinské dynastie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: füssenský mír, Habsburkové, Karel Alexandr Lotrinský, Lotrinsko, Marie Antoinetta, Marie Terezie, Toskánsko.