fotoperiodická květní indukceSoubor reakcí, při nichž dochází v listech pod vlivem fotoperiodismu k syntéze florigenních látek. Ty jsou transportovány do apikálních stonkových meristémů a tam vyvolávají iniciaci květů. Recepce fotoperiodického signálu i zahájení syntézy květního stimulu jsou vázány na stav fytochromu. Podle fotoperiodických podmínek, při nichž fotoperiodická květní indukce probíhá, se rostliny dělí na dlouhodenní, krátkodenní a další.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: