formalismus ruskýLiterárněvědná metodologie tzv. ruské formální školy, reagující na psychologismus, historismus, eklekticismus a zkoumající v těsném kontaktu s lingvistikou specifické literární postupy a techniky. Příkře oddělil jazyk praktický (sdělovací) od jazyka poetického a proti obsahu literatury vyzdvihl formu jako vůdčí složku. Literální dílo vykládal odtrženě od společenských podmínek, obecným historickým zákonitostem nadřadil imanentní (vnitřní) stimuly literárního procesu. Ruský formalismus se od svého vzniku v roce 1914 soustředil v Moskevském lingvistickém kroužku, jehož členy byli i básníci V. V. Majakovskij, B. Pasternak a jiní. Rozpadl se koncem 20. let.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: