finská hudbaHudba
Nejstarší památkou lidové finské hudby je epos Kalevala . Melodika starých lidových písní má improvizační recitativní charakter nebo je založena na pentatonice, jež souvisela se stavbou oblíbeného hudebního nástroje kantele (strunný drnkací nástroj). Národní umělá finská hudba se rozvíjela až od 19. století, v roce 1847 vznikla první finská symfonie, roku 1852 první opera. Zakladateli národní hudby byli v 2. polovině 19. století M. Wegelius a na přelomu 19. a 20. století R. Kajanus. M. Wegelius byl současně zakladatelem první finské hudební školy (roku 1882), R. Kajanus prvního profesionálního symfonického orchestru (roku 1882). Do 1. poloviny 20. století spadá tvorba nejvýznamnějšího finského skladatele J. Sibelia. V dalším vývoji pronikají do finské hudby moderní směry. Centrem hudebního života jsou Helsinky, kde působí operní divadlo (založeno roku 1911, od roku 1956 Finská národní opera), symfonické a komorní orchestry a další hudební tělesa, konzervatoř, Svaz finských skladatelů (založen v roce 1945) a Svaz hudebníků Finska (založen roku 1917). Jsou pořádány festivaly (od roku 1951 každoročně festival Sibeliův týden), soutěže a pěvecké svátky, navazující na tradici sborového zpěvu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: finské divadlo.