filmFotografie

Průhledný ohebný materiál, na němž je nanesena fotografická citlivá vrstva. Podle způsobu použití je vyráběn film plochý (filmpak), nařezaný na formáty jednotlivých obrázků; film svitkový v pásu, umožňující protahování filmovým přístrojem a zhotovení řady obrázků na jednom pásu; film kinematografický, opatřený děrováním (perforací), umožňujícím jeho posun ve filmové kameře nebo při promítání. Ten se dále dělí, podobně jako filmové kamery, podle rozměrů, popřípadě podle uspořádání děrování. Podle druhu fotografické citlivé vrstvy se rozeznávají filmy černobílé, zachycující pouze černobílou stupnici světel a stínů; filmy barevné s několika vrstvami citlivými na jednotlivé barvy (zpravidla na modrou, zelenou a červenou). Filmy negativní podávají obraz s opačným podáním světel a stínů, popřípadě v doplňkových barvách; z něho se kopírováním získá obraz pozitivní. Filmy inverzní umožňují získat pozitivní obraz přímo.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 1. 2021
Autor: -red-