feroelektřinaFyzika
Jev obdobný feromagnetismu. Je charakterizován spontánním paralelním uspořádáním stálých dipólových elektrických momentů látek (feroelektrik) pod kritickou teplotou TC (Curieova teplota). Celý objem látky je rozdělen na domény, v nichž jsou dipólové elektrické momenty paralelně uspořádány. Směry uspořádání v různých doménách jsou různé. Proto navenek se látka jeví jako neelektrická. Jev obdobný antiferomagnetismu, kdy stálé dipólové elektrické momenty jsou uspořádány antiparalelně, se nazývá antiferoelektřina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: