fenol[řečtina ], C6H5OH, hydroxybenzen, kyselina karbolová, acidum carbolicum; teplota tání 43°C, teplota varu 181,4°C. Krystalická látka charakteristického zápachu, omezeně rozpustná ve vodě. Zředěná se užívá jako dezinfekční prostředek. Získává se z dehtů, vyrábí se převážně synteticky například z benzensulfonové kyseliny, chlorbenzenu nebo kumenu. Je významnou surovinou pro výrobu umělých hmot, například fenolformaldehydových pryskyřic, polyamidů, barviv, léčiv, výbušin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidum carbolicum, anisol, bromátometrie, Chlumského roztok, cyklohexanol, cyklohexanon, fenolformaldehydové pryskyřice, odasfaltování, organické peroxidy, pikrová kyselina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: