extradicePrávo
Právo, [Extradyce, latina], vydání osoby (obviněné nebo již odsouzené pro trestný čin) státem pobytu jinému státu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu. Účelem vydání je znemožnit, aby pachatel trestného činu unikl trestnímu stíhání tím, že uprchne do cizího státu. Nedojde-li k vydání, má být pachatel potrestán dle práva státu, na jehož území se nachází. Extradice je v některých případech povinná a bývá upravena mezinárodními smlouvami.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: