expresionismusKrásná literatura
literatura umělecký směr, kterému nejde o pravdivé zobrazení objektivní skutečnosti, ale o promítnu]í tvůrcova nitra. Za primární realitu pokládá duševno. Do české literatury se šířil okolo roku 1920 z Německa. Po zkušenostech válečných let hlásal humanitu, snahu obrodit svět převýchovou lidí; ostře odsuzuje měšťáka a sociální problematiku chce řešit politickým reformismem. Střediskem byla brněnská Literární skupina, orgánem časopis Host, teoretikem F. Gtitz, hlavním literárním představitelem L. Blatný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: August Strindberg, belgická literatura, Carl Mayer, Else Lasker-Schüller, Sean O'Casey, Skamander, Walter Hasenclever, Zenon Kosidowski.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: