evoluční teorieV nejširším smyslu soubor idejí a představ o povaze a zaměřenosti změn v přírodě i ve společnosti. Idea vývoje ve své nejobecnější formě vyjadřuje poznání, že určitý stav kterékoli soustavy je třeba považovat za výsledek více či méně dlouhodobých změn předcházejícího stavu a že zaměřenost těchto změn je dána především pohybem od jednoduchého ke složitému, od nižšího k vyššímu. Evoluční teorie v užším smyslu znamená takovou představu o vývoji, kdy v protikladu k revolučním přeměnám je vývoj chápán jen jako hromadění drobných, postupných kvantitativních změn. Pod pojmem evoluční teorie se však zpravidla rozumí názory na mechanismy a zákonitosti hist. změn v organické přírodě, spojené s učením J. B. Lamarcka, Ch. R. Darwina a jeho následovníků, později s filozofií H. Spencera a jiných evolucionistů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Clinton Richard Dawkins, evolucionismus, věda, vitalismus.