estetická hodnotaVztah hodnotícího subjektu k hodnocenému objektu, součást obecného světa materiálních a duchovních hodnot, jíž si člověk uvědomuje svůj vztah k objektivní realitě, a tím si ji duchovně osvojuje. Estetická hodnota se realizuje na zákkladě estetick normy, a je tedy historicky proměnným faktem v závislosti na vývoji společenských vztahů. Má proto nadindividuální platnost, i když není obecně závazná. Tradiční estetika vyjadřuje přesvědčení o spontánním přisouzení estetické hodnoty, o definici objektivního základních estetických hodnot estetika teprve usiluje. J. W. Goethe například soudil, že objektivní krásu vytváří zákon, který se v určitém jevu svobodně manifestuje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: krásno, užité umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: